Installation

Av stigas 3 serier är det enbart Autoclip 100-serien (autoclip 140 4WD och autoclip 145 4WD) som inte behöver installeras. Autoclip 500- och 700-serien måste installeras för att de skall kunna klippa ditt gräs. Installationen består av två delar:

1. utläggning av begränsningskabel

2. programmering av roboten hur den skall klippa runt om på tomten eller gården

Begränsningskabeln grävs ned i marken. Roboten känner av kabeln och vet att den inte skall passera förbi den. Det är på detta vis som roboten vet om i vilket område den skall klippa.

Programeringen görs för att vet var den skall klippa och hur ofta den skall klippa på respektive område. Har man områden där gräset växer mer än på andra områden skall den givetvis klippa oftare på just det området. Att gräset växer olika mycket kan bero på tex hur mycket solen kommer åt gräset eller om det finns områden där regnvatten samlas efter regn. 
Sen finns det ofta ytor som man vill ha extra fina som tex framför verandan. Då kan man programera att just där skall den starta klippningen oftare än på andra områden.