Tänk på innan köp

Det finns många olika modeller av Stiga robotgräsklippare och alla passar inte till alla tomter. Det är viktigt att vara säker på vilken modell som passar just dig. Här nedan ger vi dig några tips.

1. Hur stor yta skall klippas? Alla gräsklippare har en beskrivning hur stor yta de klarar att klippa.

2. Är tomten uppdelad i "avdelningar"? Ju mer oregelbunden tomten är desto större behov finns det av roboten kan kan programmeras. Kan roboten programmeras kan den styras så den klipper även på svårtillgängliga områden och att den klipper där behovet är som störst.

3. Är det viktigt att gräsklipparen är tyst? Det finns olika klipptekniker som gör att den hörs mer eller mindre.

4. Är marken jämn och slät eller är den kupperad? Kupperad mark kräver starkare hjulmotorer och att gräsklipparen klarar att ta sig nedför utan att trilla eller åka utanför begränsningskabeln.

5. Finns det risk att det kan komma grenar eller fallfrukt på gräsmattan? Stigas gräsklippare klarar att komma förbi tunnare grenar och i de flesta fall även fallfrukt.

För råd om vilken modell som kan passa just din gräsmatta, ring 0770-777 600.